Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Skolens rådsorgan

mteOpplæringslovens >> kapittel 11 fastsetter at grunnskolen skal ha følgende organ for å gi brukermedvirkning:

* Elevråd
* Foreldreråd
* Samarbeidsutvalg

Her ser du hvem som er representert i disse organene ved Liland skole.


 

FAU

Skrevet av Kjersti Markusson . i kategorien Skolens rådsorgan

Ved Liland skole er FAU sammensatt av klassekontaktene i den enkelte klasse. Vararepresentanten har møterett og rykker opp som fast representant etter ett år for å ha kontinuitet i arbeidet. Leder dette skoleåret: Helen Storelv-Rabone.  Nestleder: Jan Egil Strand

Medlemmer dette skoleåret er: