sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Prosjektleder utvikling

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Stillingsbeskrivelser

lilandEVENES KOMMUNE – Kanskje den mest spennende kommunen å jobbe for akkurat nå.

 

 

Vi ligger midt mellom Harstad og Narvik og blir vertskap for mer enn 500 nye statlige stillinger i forsvaret. Det investeres for over 4 milliarder på Evenes flystasjon, og næringslivet følger opp med ytterligere investeringer i næringsvirksomhet. Vi kan by på flotte naturopplevelser rett utenfor stuedøra, med spektakulær natur rundt oss på alle sider. Evenes kommune har 1400 innbyggere og har et stort og sterkt engasjement i frivillige lag og foreninger. Vi er kommunen som garanterer gode naboer.

Prosjektleder utvikling

I rådmannens stab har vi ledig en 100% prosjektstilling som vekstkoordinator i engasjement fram til 31.12.21. Vi søker etter en dedikert kollega som kan ta ansvar for en del av de utviklingsprosjekter som skjer i kommunen, samt ha et overordnet ansvar innenfor næringsdelen i kommunen. Prosjektleder vil også ha ansvar for å rapportere til kommunaldepartementet for bruk av ekstraordinære skjønnsmidler på 9 millioner kroner. Prosjektet vil kunne bli oppbemannet i prosjektperioden og prosjektleder vil få et koordineringsansvar.
Evenes kommune har for tiden mange prosjekter som følge av Forsvarets etablering på Evenes, og det må påregnes at stillingsinnehaver vil arbeide tett inn mot denne etableringen. Kommunen er også i gang med en omfattende rullering av kommunens planverk, der bolyst og næringsutvikling er sentrale satsingsområder i Evenes.

Arbeidsoppgaver
- Overordnet ansvar innenfor næring
- Jobbe tett opp mot etableringen av nye Evenes flystasjon
- Planlegge og koordinere ulike oppgaver og prosjekter i kommunal regi
- Ha en sentral rolle i kommunens utvikling
- Utvikle relasjoner og samarbeid
- Følge opp og ha et tett samarbeid med politisk og administrativ ledelse
- Rapportere på ekstraordinære skjønnsmidler på 9 millioner kroner

Kvalifikasjoner
- Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis siviløkonom/MBA eller tilsvarende med relevant erfaring, minimum 3 år høyere utdanning.
- Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
- Faglig engasjert og har en stor grad av initiativ
- Evne til lagspill og til å bygge relasjoner
- Resultatorientert

Vi tilbyr:
- Riktige betingelser og utviklende muligheter
- Utfordrende arbeidsoppgaver med høy grad av selvstendighet i en kommune i utvikling
- Mulighet for å være med å forme egen og andres arbeidshverdag
- Godt og uformelt arbeidsmiljø
- Pensjonsordning
- Fleksibel arbeidstid

Personlig egnethet, fleksibilitet, evne til kommunikasjon og samarbeid vektlegges. Søker må ha førerkort klasse B.
Ansettelse i forhold til lover og avtaleverk. Offentlighetsloven § 25 regulerer eventuelt ønske om unntak fra offentlighet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Rådmann Rolf M. Lossius telefon 959 97 403