Kommunereformen – det kommer kanskje en dag

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

MøteKommunereformen er nå i sin mest intense fase, og kommunestyret skal i juni vedta om Evenes skal bestå som egen kommune eller om vi skal slå oss sammen med noen.

«Slå oss sammen med noen» er selvsagt galt uttrykk: Blir det kommunesammenslutning legges kommunene ned, og en helt ny kommune utvikles. Fra bunnen av. Og grunnlaget for grad av suksess med å skape et nytt fellesskap legges nå.

 

Skal slå ut ungen med badevatnet

Ikke ofte det anbefales, men ender beslutningen med ny kommune er min anbefaling at vi gjør nettopp det. Da må det være skapt et forhandlingsklima som gjør at andre kommuner åpent kan fortelle oss hvilke ukulturer – politisk og administrativt – Evenes har som ikke ønskes videreført i ny kommune. Og vi må vi kunne gjøre det samme ovenfor våre fusjonskamerater. Og hvilke kvaliteter de har som vi ønsker å videreføre. 

De som har vært motstandere i prosessen skal nå sitte sammen og i fellesskap utvikle noe nytt. Dette kan være den løsningen de sloss mot, enten som politikere, ansatte eller som innbygger. Ingen enkel øvelse. 

 Å lage en helt ny kommune er mye mer enn organisasjonskart, og antall medlemmer i nytt kommunestyre. Den store utfordringen er utvikling av kultur som skal prege den nye kommunen. Kommunene er i dag like forskjellige som andre virksomheter, og hvilken kommune ønsker vi?

Innbyggere må akseptere og identifisere seg med 

Denne utfordringen gjelder ikke bare oss i ledelsen, men i like store grad innbyggerne. Uansett tidligere preferanse, skal vi lykkes må innbyggerne kunne akseptere kommunestyrets vedtak og gi sin tilslutning til ny kommune. Innbyggere må kunne identifisere seg med den nye kommunen, og sågar kunne bli glad i den. Ingen liten utfordring, men kritisk suksessfaktor.

Hvis ikke får vi geografisk motiverte motsetninger i ny kommune, som ikke medfører at dette er én kommune. Ikke ulikt det vi fortsatt kan se spor av etter sammenslutninger så langt tilbake som midt på 60-tallet.

Polarisert debatt

I Evenes har kommunereformen skapt engasjement, og noe så uvanlig som to interesseorganisasjoner som jobber for hvert sitt alternativ. Det er bra for engasjementet, og vi har støttet dette økonomisk. Men det bidrar også til mer polarisert debatt.

Det som kjennetegner en organisasjon er en gruppe mennesker som arbeider for samme mål. De identifiserer seg i bare med målet, men også med organisasjonen: Vi som er for dette alternativet, og de som er for et annet. De er også ofte mot oss.

Det er selvsagt ikke interessegruppenes primære ansvar å legge grunnlaget for utvikling av ny kommune. Jeg håper likevel at de vurderer også dette aspektet, og bidrar der de kan til at den nye kommunen blir en god løsning for innbyggerne. 

Fra min stol

ser jeg to store utfordringer i nær framtid: At kommunestyret fatter et vedtak som har legitimitet hos innbyggerne. Og at debattantene tar høyde for at det kommer en dag etter endelig vedtak. Krevende, men ikke mindre viktig. 


Les også:
* Interkommunalt samarbeid er ikke udemokratisk
* Hvilken kommune ønsker vi?


> Oversikt blogginnlegg