sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunereformen – Et valg av retning

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

veivalg Evenes utreder alternativer for framtidig kommunestruktur, og vi er i en situasjon hvor vi om en stund må velge retning.

Følgende alternativer utredes nå, og utredningen slippes om en ukes tid:

* Ofoten, flere alternativer inngår her.
* ETS
* ETS og Harstad

Det kreves kraftig ræv for å ri så mange hester samtidig, og her blir selv vi Evenesværinger for lett i stumpen. Før vi går for tungt inn i krevende prosesser med alle alternativene, må vi velge hvilken retning vi eventuelt skal gå. Hvis ikke blir vi opplevd som en krevende samtalepart for alle andre aktører.

Det springende punkt vil selvsagt være, hva skal styre dette valget og hvor skal vi gå?

Tilhørighet og identitet
spiller selvsagt en viktig rolle. Privat gjør jeg mine byærend oftest i Harstad, og er bruker av Harstadpakken. I så måte gleder jeg meg til helg med Fruen, hotellpakke og CC Cowboys om få uker. Men skal slike private preferanser styre valg av en hensiktsmessig og framtidsrettet kommunestruktur?

For samtidig har jeg alltid bodd i Nordland, og regner meg som Ofoting. Og i hvilken grad vil bedre kommunikasjoner endre vår tilknytning til nabokommunene?

Raus og romslig storebror
Uansett kommunealternativer, vi vil ved eventuell strukturendring slå oss sammen med større kommune. Det vil også bli en vurdering av hvilken storebror som vi vil omfatte som raus og romslig. I så måte har >>Harstad allerede enstemmig vedtatt at de skal være det, mens det er stilt fra tettstedet i fjordbotnen. Drøppe stilt.

Det er forskjell på å bli underlagt andre, eller inngå i nytt fellesskap mellom likeverdige aktører. Etter at Skjerstad og Bodø kommuner valgte å slå seg sammen, tror jeg Skjerstad har grunn til å oppfatte Bodø som raus: Mange kommunale funksjoner ligger fortsatt i Skjerstad, og det er utviklet politiske systemer som gjør at innbyggerne der blir hørt.

Hvem betaler best?
Det vil bli politiske forhandlinger forut for en eventuell sammenslåing. Evenes er en interessant partner for de fleste friere: Vi har en særdeles strategisk beliggenhet, og ikke minst flyplassen er viktig infrastruktur. Kanskje vil den endre navn til den nye kommunen? Selv om vi har våre økonomiske utfordringer, har vi (så langt) kontroll på økonomien. Gjelden per innbygger i Evenes vil øke uansett hvilke kommuner vi måtte velge å slå oss sammen med.

Skal vi velge partner etter hvem som betaler best: Er villig til å opprettholde de tilbud vi har, og ytterligere legge fellesfunksjoner til Evenes?

.mange kommuner
er
så forgjeldet at
få vil
ta i brura uten
at
hun pyntes kraftig... 

Hvem skal pynte brura?
Når prosessen kommer noen runder videre, vil det komme for en dag at mange kommuner er så forgjeldet at få vil ta i brura uten at hun pyntes kraftig. Og Moder Teresa sitter ikke i statlig styrestell, så her må nok naboen betale kalaset som ingen har hatt politisk mot til å utskrive hestekuren for. Ikke typisk vakkert, spør du meg.

Noen åpenbare fornuftige kommunesammenslutninger vil neppe la seg gjennomføre frivillig uten at staten gjør som med bankene for noen år siden: gir økonomisk sosialhjelp.

Harstad OG Narvik?
Flere tar til orde for en storkommune som omfatter både Harstad OG Narvik. Det er gjerne slik at når en ikke makter det åpenbart håndterlige, gifte seg med naboen så går en til et nivå som er enda mer krevende.

Harstad og Narvik er to komplementære byer, som samarbeider stadig bedre. Det er en åpenbar risiko at vi da får to rivaliserende byer i samme kommune. Skjer det, har vi ikke en robust kommune tross størrelsen.

ETS-alternativet utredes også. Jeg tror at framtidige analyser og drøftinger vil vise at dette ikke har tilstrekkelig vekstkraft. Men det er det andre enn jeg som skal beslutte.

Fra min stol
er det klart at vi bør velge den løsningen som innfrir krav til tilhørighet og samtidig best ivaretar oss som bor i Evenes i dag. Når utredningen slippes om kort tid, blir det en primær oppgave å legge til rette for god informasjon og lokal debatt. Jeg håper flest mulig deltar i denne.

Som en liten begynnelse, har vi i dag lagt ut en >> egen side på hjemmesiden hvor vi fortløpende vil legge ut aktuell informasjon. Følg denne, og legg også dine synspunkter der eller i kommentarfeltet under.


Les også:
> Hva er robust nok? 
Vettet sitt i kommunene
Demokratisk underskudd
Om kommunestruktur og sånn
TilsynoMani


   >> Oversikt blogginnlegg


 

lik-oss-p-facebook