sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Lærerstreiken

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

LærerstreikDet er patetisk å se Utdanningsforbundets leder fly i strupen på KS for at de hevder et syn hun selv nylig anbefalte sine medlemmer å stemme JA til gjennom uravstemning.

Det er forskjell på Riksmeklerens forslag (som begge parter anbefalte) og det som KS nå møter Utdanningsforbundet med: KS har flere ganger har moderert det for å få løst konflikten. Utdanningsforbundet svarer med enstavelsesord: Nei. Hvorfor?

 

Et splittet Utdanningsforbund
Uravstemningen viste til fulle et splittet forbund, og en ledelse i utakt med sine medlemmer. Da har en to valg: Vanligvis finne sin hatt å gå, eller som vi nå ser: Sloss for sitt politiske liv. Da kan en ledelse som ønsker å overleve ikke vike en tomme for å gjenvinne medlemmenes tillit. Et splittet forbund trenger også en felles ytre fiende som kan gi internt samhold. KS er tildelt denne rollen. 

Noen i ledelsen må nok ofres, og det interne spillet om svarteper er i full gang. Det beste å si om lærerstreiken, er at Utdanningsforbundets akrobatikk gir tema for mange avhandlinger i tiden som kommer.

I den offentlige debatten er KS den eneste parten som tar ansvar for at en skal snakke sammen også etter konflikten, og KS framstår derfor som tafatt og defensiv. Utdanningsforbundets opptrapping av streiken tyder på at de ønsker lønnsnemnd, og forbundet er nok best tjent med det. Da er fiendebildet fortsatt eksternt, og en kan fortsatt glemme hva egne tillitsvalgte anbefalte.

Stridens kjerne
er om det lokalt skal kunne avtales å bruke noe mer av arbeidstiden på arbeidsplassen. Ikke som hevdet i media, at alle lærere må bruke mer arbeidstid på arbeidsplassen. For noen skoler er dette både ønskelig og nødvendig, andre skoler ikke.

Hvem andre  kan
hevde 
at det er til
brukernes beste

at jeg ikke bruker
mer av
arbeidstiden   
på arbeidsplassen?
 

For som nestlederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal skriver i bladet «Utdanning» nr. 6 2013: «De beste skolene er de som er kollektivt orienterte, der kollegiet i felles refleksjonsprosesser evaluerer og forbedrer sin egen og hverandres undervisningspraksis. Dette trenger vi mer – ikke mindre – av».

Hvem andre enn lærerne kan hevde at det er til brukernes beste at jeg ikke bruker mer av arbeidstiden på arbeidsplassen?  

Økt tid på arbeidsplassen skal heller ikke brukes til mer byråkrati slik det hevdes, men for å kunne være tilgjengelig for kollegaer som har behov for samarbeid om felles oppgaver. Da trenger vi en arbeidstidsavtale som åpner for at en lokalt kan avtale nettopp det.

Lærernes arbeidstid
I dag er lærernes arbeidsår på 1.687,5 timer. I følge SSB er arbeidsåret for arbeidstakere med ordinær arbeidsuke ca. 1.750 timer. Det ordinære er nok også at en anser denne tiden til disposisjon for arbeidsgiver. 

Etter OECDs internasjonale studie av >> undervisning og læring (TALIS) i 2009 er gjennomsnittlig antall arbeidstimer i Norge i en typisk skoleuke 37 timer. I >>tilsvarende undersøkelse fra 2013 har norske lærere i ungdomsskolen en arbeidstid siste uke på 38,3 klokketimer. Bak disse snittene skjuler det seg ansatte med arbeidstid som bekymrer meg, og bunkesnuere og underytere. Ikke ulikt andre yrker.

Lærerne skal utføre årsverket sitt gjennom et komprimert arbeidsår, slikt må og bør det bli lange dager av. Jeg støtter forslag som gir ansatte størst mulig grad av fleksibilitet. Fleksibilitet for individet må selvsagt være innenfor rammen som hensyn til arbeidsfellesskapet og brukere setter. Lærere har en fleksibel arbeidstid som andre yrkesgrupper ikke har, og grenser til privatisert praksis.

Fra min stol
er det åpenbart at lærernes krav om individuell fleksibilitet er i konflikt med hensynet både til arbeidsfellesskapet og til kvalitet i skolen. En >>kollektivt orientert skole forutsetter nemlig kollegaer som treffer hverandre på arbeidsplassen.

 >> Oversikt blogginnlegg

 

lik-oss-p-facebook