sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Swinger av eldreomsorgen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

Swinger av eldreomsorgen

I kveld kom jeg fra et eldrearrangement hvor jeg langt fra var den yngste. Og det er bra, det swinger av eldreomsorgen i Evenes.

God eldreomsorg dreier seg om mer enn det grunnleggende: God pleie, omsorg og medisinsk behandling. Med dette på plass er det som for oss alle; meningsfull hverdag, positive aktiviteter og kontakt med folk en trives i selskap med.

God eldreomsorg må gi mer liv til årene, ikke bare år til livet.

..eldreomsorgen 
må også gi
mer liv
til
årene,

ikke bare år
til livet..

Jeg mener at institusjoner for eldre må være sørvissenter også for innbyggere som ikke bor der. At arrangement legges til sykehjemmet bidrar til at beboerne får flere opplevelser, og at de i større grad treffer andre kjente beboere og ansatte. Da er det lettere for kjenninger utenom sykehjemmet å stikke innom på besøk.

Vi har de siste årene hatt flere åpne kulturaktiviteter ved sykehjemmet, noe som bidrar til at sykehjemmet blir et møtested og ikke bare boplass. Forrige fredag var det danseaften som samlet ca. 80 deltakere. Rådmannen knep da seg selv på fersken i å underskrive skjenkevedtaket med et godslig glis.

I kveld var det konsert med K.M. Myrland, ut fra plassbehov lagt til samfunnshuset i Bogen. Også dette en suksess, og et møtested på tvers avden-kulturelle-spaserstokk generasjonene. Jeg var langt fra den yngste.

Alt dette skjer i regi av den kulturelle spaserstokken.

En gruppe bestående av våre ansatte og brukerorganisasjoner setter seg sammen og får til mange, gode og allsidige aktiviteter. Ikke var dansefest og konsert, men også kulturkvelder og kulturreiser med overnatting. At fruen tilfeldigvis er medlem av denne gruppen endrer ikke på inntrykket av godt arbeid.

Fra min stol er det et tankekors at det må en statlig tilskuddsordning til for å få gode krefter til å trekke sammen. Men brukt på denne måten er jeg plutselig noe mer positiv til øremerkede tilskudd.