sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nytt kommunestyre

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Rådmannens blogg

klubbe

Det er alltid spennende med nytt kommunestyre, så i dag var det en spennende dag på jobben.

Hvordan kommunestyret fungerer og får det til, legger premisser for hverdagen for byråkratiet. Som rådmann er jeg det formelle knutepunktet mellom politikk og administrasjon, i den praktiske hverdagen håper jeg vi får til en bredre kontaktflate.

Nytt kommunestyre er spennende på mange måter. I Evenes er rollene nå byttet om: De som før utgjorde flertallet, er nå i opposisjon og omvendt. Hvor opposisjonell vil opposisjonen være, og på hvilken måte vil det partiet som nå har rent flertall bruke dette? Dette legger premisser for utviklingen av lokalsamfunnet, den lokale dialogen og i hvilken grad innbyggerne faktisk engasjerer seg. Det er ønskelig og nødvendig at innbyggere og brukere medvirker i utviklingen av våre tjenester. Og vil det nye kommunestyret vektlegge brukerstyring i møtet mellom brukere og våre ansatte, eller ønsker det "all makt i denne sal"?

I kommunestyret i Evenes er så mange som 12 av 17 representanter nye. Det betyr at mange roller nå er ledige, og hvem vil etter hvert bekle disse?

Nytt kommunestyre betyr nye muligheter og nye løsninger på gamle utfordringer. Jeg håper at det nye kommunestyret får til å utvikle seg til et politisk verksted til beste for innbyggerne, at en tør tenke litt høyt og invitere til løsninger. Min og administrasjonens utfordring blir å legge til rette for dette innenfor det spillerommet som vi har.

I dag var det flere representanter som både tenkte litt høyt og inviterte til løsninger, det lover godt.

I mitt etterhvert lange virke i kommunal sektor har jeg møtt svært mange folkevalgte. Ett har de felles: De vil det absolutt aller beste for kommunen og innbyggerne, og de er villige til å ofre mye for å få det til. Til de av dere som gjerne kritiserer, ta med dere at dette er utgangspunktet til de som tar belastningen med å stille opp for alle oss andre.

Fra min stol ønsker jeg alle 17 lykke til, og skal gjøre mitt for at dere får det til. For det er i felles interesse.