For mer detaljert kart i pdf: Organisasjonskart (27.71 kB)

     

Rådmann

   

 

             

Bogen
barnehage
 

Liland
barnehage 

Liland
skole 

Helse og
omsorg

Felles-
avd.

Skatt og 
økonomi

Integrerings-
tjenesten 

(Klikk på navn for beskrivelse)