Sauen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Stedsnavn området Bogen

Sauen er registrert som stedsnavn, og er høyde 518 over havet. Lite tyder på at toppen eller området likner på en sau.

Tidligere var dette fjellområdet brukt som beiteområdet, og det fortelles at navnet Sauen kommer av at sauene foretrakk dette området. Butinden i nærheten tyder på at her beitet bufeet. Du finner Sauen på  Nord-koordinat (breddegrad):7603237.67 og Øst-koordinat (lengdegrad): 585753.446

Sauen inngår i Evenes turlags løypenett, >> se beskrivelse

Se Sauen i >> kart

Kartutsnitt:
Sauen