Friluftslivskommunen

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Om kommunen

FriluftslivILLBanner

I Evenes går man på tur. Evenes Turlag, har ekspandert til godt over 700 medlemmer de siste årene.  Turlagets motto er «Naturglede for alle» der turmålene ikke er de aller høyeste toppene men turmål folk flest kan nå. Antall besøk på lagets turmål er da også svært høyt. I tillegg til dette driver Ski- og trimgruppa i Liland IF et løypenett i Lilandsfjellet som brukes aktivt. Skolen er i umiddelbar nærhet til dette løypenettet og bruker det som turområde og uteskole ved behov gjennom skoleåret. Lokalt næringsliv er også en viktig samarbeidspartner og bidrar til gjennomføringen av ulike arrangement og tilretteleggingsprosjekt. 

Turmål og anlegg

Turmål og turstier  Evenes Turlag og Liland IFs dugnadsinnsats for anlegg for friluftsliv er svært høy. Det er ryddet, kloppet, bygd broer, merket, skiltet, satt ut benker og anlagt bålplasser langs et tilsammen ca.150 km langt løypenett. Flere gapahuker er anlagt på dugnad av ulike lag og foreninger og aktiviteter knyttet til løypene er gjennomført på dugnad. Lagene har tilsammen ca.30 trimkasser plassert rundt omkring i kommunen. Evenes turlag og Liland IF driver godt merkede og tilrettelagte turstier og har gode kart over sine tur-stier.

Tur-stier. Se turkart med mer på: www.evenes-turlag.no og www.lilandif.no

I Evenes har du ellers muligheter for mange gode friluftsopplevelser som fiske til havs og i elver og vatn, jakt, skigåing, klatring, grottevandring, kulturminnevandring osv. Her er noen steder å besøke:

Strandvatnet friluftsområde / Vassbotn 

Gállogieddi samiske friluftsmuseum

Evenesvika friluftsområde

Krigsminner Evenestangen

Kystkultur på Liland brygge

Skulpturlandskap Nordland - Steinkirka

Grottelandskap Trollkirka

Skispor prepareres langs lysløypa inn til Vassbotn, i lysløypa ved Evenesmark grendehus, rundt Liakollen, fra Stuslåtta til Veten, fra Grovfjordkrysset til Hornet og fra Trollhøgda til Varden og flere steder. Følg med på annonsering i skisesongen!

Anlegg  Oversikt over ulike anlegg som turhytter, gapahuker, stier og mye mer, i Evenes og nærområdet finner du her. 

 

Ildsjel 2017 

Evenes Turlag er blitt en av tre finalister til Ildsjelprisen i norsk friluftsliv. All honnør til turlaget og stor respekt for alle de mange ildsjelene fra starten i 1999 til nå. 

Juryen for Den norske Friluftslivsprisen (Hedersprisen og Ildsjelprisen) besto av:
Leder:          Dag Kaas, styreleder Norsk Friluftsliv

Medlemmer: Berit Lein, Miljødirektoratet
                   Lars Sponheim, Fylkesmann
                   Knut Arild Hareide, Stortingsrepresentant/partileder
                   Trond Berg, programskaper Nrk
                   Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund
                   Jan Bøhler, Stortingsrepresentant
                   Kjell Haugen, festivalen Friluftsliv for alle
Sekretær:    Arne Danielsen

Det norske folk vil bli invitert til å stemme frem vinneren gjennom en avstemning (SMS eller nett) fra 20.8. -30.8. Bli med å heie fram turlaget vårt! Mer info kommer når det nærmer seg avstemning. Vinneren offentliggjøres på prisutdelingen i Toten søndag 3. 9. Turlaget er invitert dit i likhet med de to andre finalistene. 

http://www.norskfriluftsliv.no/disse-tre-kjemper-om-friluftslivets-ildsjelpris-2017/

http://evenes-turlag.no/

 

Friluftsråd

Friluftslivsamarbeid Evenes er medlem i Midtre Hålogaland friluftsråd og vi benytter oss av deres kompetanse ved behov. Blant annet har kommunens barnehager deltatt til prosjektet Helsefremmede barnehager i noen år og lag og foreninger kan markedsføre sine aktiviteter via Naturlosen og friluftsrådets nettsider. Friluftsrådet er en viktig samarbeidspartner i forbindelse med ulike tilretteleggingsprosjekt, planarbeid, aktiviteter og arrangement. Friluftsrådet har også en utstyrsbase med lavvuer og annet friluftsutstyr til utlån. www.halogaland-friluftsrad.no/

Naturlosen  Midtre Hålogaland Friluftsråd gir ut Naturlosen, en hendig infofolder der natur- og kulturvandringer i medlemskommunene markedsføres. Naturlosen kommer i postkassa til alle i disse kommunene. Du kan bla i Naturlosen herHar ditt lag eller forening turer i 2018 som dere vil ha med i Naturlosen? Husk å få med turmål/turtype, dato, oppmøteklokkeslett og sted, kort beskrivelse av turen, gjerne et bilde, navn turleder, kontaktperson inkl. mobilnr, arrangør, ev. hjemmeside. Send inn til kulturkontoret i løpet av januar.

Utstyr

Utstyr til utlån  Evenes kommunes friluftslager på Rådhuset er blitt rikelig supplert og vi låner gjerne ut: Lavvu, telt, bålpanne med tilbehør, førstehjelpsutstyr, orienteringsutstyr, øks, sag, reinskinn, truger, fiskestenger, vannbeholder, kokekar og bålkjele, tau, presenning, natursti-quiz tema allemannsretten og mer. Sparebankstiftelsen DNB ga 2 millioner til Friluftsrådenes Landsforbund (FL) til innkjøp av utstyrspakker til Friluftsskolen. FL har via Ofoten Friluftsråd formidlet utstyret videre til kommunene. 

Låneperioden er vanligvis 1 uke. Kontaktperson er Unn Kristin laberg, mobil 926 199 62. Det er gratis å låne utstyr, men det må signeres av den som har ansvaret for utstyret i låneperioden. Dersom utstyr blir ødelagt må den ansvarlige erstatte dette. 

Plan

Forslag til anlegg/tiltak for friluftsliv i 2016? 15. oktober 2015 er fristen for å gi tilbakemelding til kommunen for å få det inn i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2018 i Evenes Send til:  eller Evenes kommune, Kultur, pb 43, 8539 Bogen I Ofoten

Lenker

Viltforvalting i Evenes kommune her

Friluftsrådenes landsforbund (FL):  www.friluftsrad.no

Norsk friluftsliv er en fellesorganisasjon for frivillige friluftslivsorganisasjoner:  www.norskfriluftsliv.no

Friluftslivets År 2015 med info, aktiviteter og tips:  www.friluftslivetsar.no

Nettspill og aktiviteter for barn og unge:  www.salaby.no/friluftslivets-ar

Friluftsloven

Tilskudd

Midler til friluftsformål   Tilskuddsportalen Evenes kommune har tilskuddsportalen. Lag og foreninger kan gjennom å være bruker (koster ingenting for lag og foreninger) følge tilskuddsinfo og få tips om tilskuddsordninger og nyhetsbrev om utlysinger av tilskudd. Hvis du ikke allerede har gjort det, registrer ditt lag som bruker først som sist. http://tilskuddsportalen.no/#/1061

Kommunale kulturmidler: I budsjettet for 2015 er det er satt av en egen pott på kr. 45 000 til friluftsliv slik at frivillige, lag og foreninger kan stimulere til økt aktivitet og variert friluftsliv i forbindelse med Friluftlivets år 2015. Følg med på annonsering.

Fylkeskommunale midler: Lag og foreninger og andre kan søke midler til:
• Informasjonstiltak - turbøker, brosjyrer, skilt, informasjonstavler, m.m.
• Fysisk tilrettelegging
• Motivasjons- og stimuleringstiltak
• Tiltak for funksjonshemmede og andre mindre mobile grupper
• Tiltak rettet mot barn og unge
• Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder
• Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv
Gis støtte inntil 50 prosent av totalkostnadene.
Søknadsfrist 1. februar.
Krav til søknad og søknadsskjema på https://www.nfk.no/friluftsliv-fylkeskommunalt-tilskudd.749626.aspx

Spillemidler   Det er mulig å søke om spillemidler blant annet til ordinære anlegg for friluftsliv, nærmiljøanlegg og ombygging til handikapriktige anlegg. Info fra NFK her. Brosjyre fra Kulturdepartementet her. Husk fristen for å få tiltak/anlegg med i kommunens Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser som er den 15. oktober.

Gjensidigestiftelsen Etablere en trygg lekeplass for barna i nærmiljøet, en hinderløype i friluftsområde m.m. Søknadsfrist 15. september. http://www.gjensidigestiftelsen.no/

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge Friluftslivstiltak barn og unge http://snnstiftelsene.no/sparebankstiftelsen/nyheter/sok-om-stotte

FÅ15 

logo large orange 300

www.friluftslivetsar.no  Evenes kommune har vedtatt å være en Friluftslivets År 2015 - kommune med de satsinger det medfører. Her er et utvalg:

 • Kick-off (kommunen) ved at ordfører sov ute fra 13. til 14. januar. Samtale rundt bålet i Vassbotn. Mer info her.
 • Temautstilling på biblioteket (bibliotekar og kulturkontoret)  ble åpnet 13. januar. Flotte turbøker og mye mer er lagt fram. Kom innom biblioteket og ta en titt.  Åpningstider: Mandag 17-20, tirsdag 10-13, onsdag 17-20. Se bilder her.
 • Friluftsliv i Folkehelseuka. Se program her
 • Nye turmål/trimkasser Stortind og Fagerlihøgda (Evenes Turlag) Fellesturer hit henholdsvis 13. og 19. september. Diverse tilrettelegginger.
 • Evenestrimmen og ungdomstrimmen (Evenes Turlag) Sterkere satsing for å få enda flere med.
 • Nytt turmål/trimkasse i Lilandsfjellet (Liland IF) Målgruppe de under 7 og de over 70. Diverse tilrettelegginger.
 • Nytt turkart (Liland IF i samarbeid med kommunen). Se her
 • Friluftsskole (Evenes Turlag, friluftsrådet og kommunen) ble arrangert i juni, info og mange flotte bilder finner du her.
 • Ordførers tur til Skogøya (Bogen båtforening, Liland båtforening og kommunen) i juni
 • Ungdom ryddet kratt i Vassbotn (kommunen) Den gamle kraftstasjonstomta og ny tursti mellom denne og stranda ble ryddet i uke 33.
 • Historisk vandring i Lilandsfjellet (Liland IF) 23. august
 • Natt i naturen (Evenes Turlag, Evenes kraftforsyning og kommunen) 5. og 6. september. Samtaler rundt bålet.
 • Ordførers tur til Forra (kommunen) 17. september.
 • Familietur til lavvoen (Liland IF og kommunen) med Naturquiz om Allemannsretten underveis ble arrangert den 20. september.
 • Friluftsleir for ungdom (Evenes ungdomsklubb) i Vassbotn 20.- 22. november.

Sjekk info om flere arrangement/turer på kommunens aktivitetskalender her. På FÅ 2015 sin hjemmeside finner du friluftsinfo og tips. Nettaktiviteter for barn og unge med friluftslivstema finner du her: www.salaby.no/friluftslivets-ar

Foto i midten er tatt fra Sauen og reinrosen står i full blomst. Takk til Åsbjørg Leiros for lån av foto. 

Tags: Friluftsliv