Friluftslivskommunen

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Om kommunen

FriluftslivILLBanner

I Evenes går man på tur. Evenes Turlag, har ekspandert til ca. 800 medlemmer de siste årene. Turlagets motto er «Naturglede for alle» der turmålene Topp 20 ikke er de aller høyeste toppene men turmål folk flest kan nå. Antall besøk på lagets turmål er da også svært høyt. I tillegg til dette driver Ski- og trimgruppa i Liland IF et løypenett i Lilandsfjellet som brukes aktivt. Skolen er i umiddelbar nærhet til dette løypenettet og bruker det som turområde og uteskole ved behov gjennom skoleåret. Lokalt næringsliv er også en viktig samarbeidspartner og bidrar til gjennomføringen av ulike arrangement og tilretteleggingsprosjekt. 

Turmål og anlegg

Turmål og turstier  Evenes Turlag og Liland IFs dugnadsinnsats for anlegg for friluftsliv er svært høy. Det er ryddet, kloppet, bygd broer, merket, skiltet, satt ut benker og anlagt bålplasser langs et tilsammen ca.150 km langt løypenett. Flere gapahuker er anlagt på dugnad av ulike lag og foreninger og aktiviteter knyttet til løypene er gjennomført på dugnad. Lagene har tilsammen ca.30 trimkasser plassert rundt omkring i kommunen. Evenes turlag og Liland IF driver godt merkede og tilrettelagte turstier og har gode kart over sine tur-stier.

Tur-stier. Se turkart med mer på: www.evenes-turlag.no og www.lilandif.no

I Evenes har du ellers muligheter for mange gode friluftsopplevelser som fiske til havs og i elver og vatn, jakt, skigåing, klatring, grottevandring, kulturminnevandring osv. Her er noen steder å besøke:

Strandvatnet friluftsområde / Vassbotn 

Gállogieddi samiske friluftsmuseum

Evenesvika friluftsområde

Krigsminner Evenestangen

Kystkultur på Liland brygge

Skulpturlandskap Nordland - Steinkirka

Grottelandskap Trollkirka

Anlegg  Oversikt over ulike anlegg som turhytter, gapahuker, stier og mye mer, i Evenes og nærområdet finner du her. 

Når det gjelder data til kart, ulike typer friluftsinfo, så er f.eks. de aller fleste turløypene i Evenes for lengst meldt inn til kartverket og gpx-sporene er aktive. Hvis du går inn på www.norgeskart.no, zoomer inn Evenes, klikker på Friluftsliv og Tur- og friluftsruter og får du opp et kart med turløypene våre, vi mangler et par av topp 20 løypene og flere løyper vil legges inn. For turløyper i Evenes er det kommunen (ikke Friluftsrådet)  som melder inn info/interessepunkt til «rettikartet» / kartverket og vi kommer til å følge opp dette videre og de siste turløypesporene vil også legges inn.

Norgeskart eller Rett i kartet er nasjonale system man bruker for å lage/hente digitale turkart. Godt utgangspunkt til videre bruk. Man kan f.eks. printe ut kart over området man planlegger å gå i.

Skispor

Skispor prepareres langs lysløypa inn til Vassbotn, i lysløypa ved Evenesmark grendehus, rundt Liakollen, fra Stuslåtta til Veten, fra Grovfjordkrysset til Hornet og fra Trollhøgda til Varden og flere steder. Evenes Turlag gir oss en god oversikt under skisesongen 2018 med eget menypunkt på sin hjemmeside som man enkelt kan følge med på. Sjekk her.  

Herjangen Tur- og løypelag sitt løypenett går bl.a. til Varden og Skallvatnet. Man kan klikke på kart i linken for å sjekke om løypa er blitt preparert nylig. http://ilhtl.no/loypenett 

Friluftsskole

Friluftsskolen er et 3-5 dager ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Friluftsskole arrangeres over hele landet og er et samarbeid mellom Den Norske Turistforeningen og Friluftsrådenes Landsforbund (paraplyorganisasjon for friluftsrådene i Norge) som gir tilskudd til friluftsskolene. Via regionale friluftsråd som Midtre Hålogaland friluftsråd, sørges det for nødvendig utstyr & mat, instruktører og ellers det som behøves. Kommunen planlegger friluftsskole sammen med lag og foreninger. Noen aktiviteter er obligatoriske for deltakerne, andre aktiviteter er det lag og foreninger som foreslår.

Friluftsskolen 2018: Tur, bållaging, kart & kompass, førstehjelp, allemannsretten, kajakkpadling, fisking, sløying, tilberedning av fisk, ulike knuter, besøk Gállogieddi samisk friluftsmuseum og mer til rakk de unge å ta del i under Friluftsskolen "På sjø og land" 25.-27.juni 2018 med base på Liland brygge. Hele 11 frivillige fra kystlaget og turlaget stilte opp for alle disse friluftsinteresserte unge. I tillegg var Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg med alle 3 dager og friluftsrådets Petter Westgaard var instruktør i to dager.

Les mer om friluftsskole her: http://friluftsskole.no/

Utstyr

Utstyr til utlån  Evenes kommunes friluftslager på Rådhuset er blitt rikelig supplert og vi låner gjerne ut: Lavvu, telt, bålpanne med tilbehør, førstehjelpsutstyr, orienteringsutstyr, øks, sag, reinskinn, truger, fiskestenger, vannbeholder, kokekar og bålkjele, tau, presenning, natursti-quiz tema allemannsretten og mer. Sparebankstiftelsen DNB ga 2 millioner til Friluftsrådenes Landsforbund (FL) til innkjøp av utstyrspakker til Friluftsskolen. FL har via Ofoten Friluftsråd formidlet utstyret videre til kommunene. 

Låneperioden er vanligvis 1 uke. Kontaktperson er Unn Kristin laberg, mobil 907 039 47. Det er gratis å låne utstyr, men det må signeres av den som har ansvaret for utstyret i låneperioden. Dersom utstyr blir ødelagt må den ansvarlige erstatte dette. 

Tilskudd

Midler til friluftsformål og fysisk aktivitet  Tilskuddsportalen Evenes kommune har tilskuddsportalen. Lag og foreninger kan gjennom å være bruker (koster ingenting for lag og foreninger) følge tilskuddsinfo og få tips om tilskuddsordninger og nyhetsbrev om utlysinger av tilskudd. Hvis du ikke allerede har gjort det, registrer ditt lag som bruker først som sist. http://tilskuddsportalen.no/#/1061

Det er store muligheter for lag og foreninger å få tilskudd til friluftsliv og fysisk aktivitet. Folkehelseloven og retningslinjer herav er med og genererer mange tilskuddsmuligheter både fra offentlige tilskuddsgivere som f.eks. fylket og fra næringslivet. Tilskuddsportalen informerer om mange tilskuddsgivere. Nedenfor er et utvalg over aktuelle tilskuddsgivere og frister, med mye god info i linkene:

Folkehelsetiltak - fylket. Frist 1.februar: https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/folkehelsetiltak.777740.aspx

Friluftsliv - fylket. Frist 1. februar: https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/friluftsliv-fylkeskommunalt-tilskudd.749626.aspx

Friluftsliv - staten. Frist 1. februar: https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/friluftsliv-statlig-tilskudd.749625.aspx

Gjensidigestiftelsen. Frist 15. september for lokale prosjekt. http://www.gjensidigestiftelsen.no/

Sparebankstiftelsen. Frist 1. februar og 1.september. https://www.sparebankstiftelsen.no/

Ekstrastiftelsen. Frist 15.mars og 15.september. https://www.extrastiftelsen.no/

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank. Frist 1. februar. https://www.vigirmuligheter.no/

Hålogaland Kraft. https://hlk.no/hlk-konsern-2/sponsing-og-samfunnsengasjement/

Friluftsråd

Friluftslivsamarbeid Evenes er medlem i Midtre Hålogaland friluftsråd og vi benytter oss av deres kompetanse ved behov. Blant annet har kommunens barnehager deltatt til prosjektet Helsefremmede barnehager i noen år og lag og foreninger kan markedsføre sine aktiviteter via Naturlosen og friluftsrådets nettsider. Friluftsrådet er en viktig samarbeidspartner i forbindelse med ulike tilretteleggingsprosjekt, planarbeid, aktiviteter og arrangement. Friluftsrådet har også en utstyrsbase med lavvuer og annet friluftsutstyr til utlån. www.halogaland-friluftsrad.no/

Naturlosen  Midtre Hålogaland Friluftsråd gir ut Naturlosen, en hendig infofolder der natur- og kulturvandringer i medlemskommunene markedsføres. Naturlosen kommer i postkassa til alle i disse kommunene. Du kan bla i Naturlosen her. Har ditt lag eller forening turer i 2019 som dere vil ha med i Naturlosen? Husk å få med turmål/turtype, dato, oppmøteklokkeslett og sted, kort beskrivelse av turen, gjerne et bilde, navn turleder, kontaktperson inkl. mobilnr, arrangør, ev. hjemmeside. Send inn til i løpet av januar.

Plan

Forslag til anlegg/tiltak for friluftsliv i 2019? 1. oktober 2018 er fristen for å gi tilbakemelding til kommunen for å få det inn i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2018 i Evenes Send til:  eller Evenes kommune, Kultur, pb 43, 8539 Bogen I Ofoten

Lenker

Viltforvalting i Evenes kommune her

Friluftsrådenes landsforbund (FL):  www.friluftsrad.no

Norsk friluftsliv er en fellesorganisasjon for frivillige friluftslivsorganisasjoner:  www.norskfriluftsliv.no

Friluftsloven

Ildsjel 2017

Evenes Turlag fikk Ildsjelprisen 2.pris  i norsk friluftsliv. Se her. All honnør til turlaget og stor respekt for alle de mange ildsjelene fra starten i 1999 til nå. Juryen for Den norske Friluftslivsprisen (Hedersprisen og Ildsjelprisen) besto av:Leder: Dag Kaas, styreleder Norsk Friluftsliv. Medlemmer: Berit Lein, MiljødirektoratetL; Lars Sponheim, Fylkesmann; Knut Arild Hareide, Stortingsrepresentant/partileder; Trond Berg, programskaper Nrk; Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund; Jan Bøhler, Stortingsrepresentant; Kjell Haugen, festivalen Friluftsliv for alle. http://evenes-turlag.no/

FÅ15

logo large orange 300

Evenes kommune ble kåret til Norges 3. beste friluftslivskommune under Friluftslivets År 2015. Se presseutklipp her.  Her er et utvalg av satsingen i 2015:

 • Kick-off (kommunen) ved at ordfører sov ute fra 13. til 14. januar. Samtale rundt bålet i Vassbotn. Mer info her.
 • Temautstilling på biblioteket (bibliotekar og kulturkontoret)  ble åpnet 13. januar. Flotte turbøker og mye mer er lagt fram. Kom innom biblioteket og ta en titt.  Åpningstider: Mandag 17-20, tirsdag 10-13, onsdag 17-20. Se bilder her.
 • Friluftsliv i Folkehelseuka. Se program her
 • Nye turmål/trimkasser Stortind og Fagerlihøgda (Evenes Turlag) Fellesturer hit henholdsvis 13. og 19. september. Diverse tilrettelegginger.
 • Evenestrimmen og ungdomstrimmen (Evenes Turlag) Sterkere satsing for å få enda flere med.
 • Nytt turmål/trimkasse i Lilandsfjellet (Liland IF) Målgruppe de under 7 og de over 70. Diverse tilrettelegginger.
 • Nytt turkart (Liland IF i samarbeid med kommunen). Se her
 • Friluftsskole (Evenes Turlag, friluftsrådet og kommunen) ble arrangert i juni, info og mange flotte bilder finner du her.
 • Ordførers tur til Skogøya (Bogen båtforening, Liland båtforening og kommunen) i juni
 • Ungdom ryddet kratt i Vassbotn (kommunen) Den gamle kraftstasjonstomta og ny tursti mellom denne og stranda ble ryddet i uke 33.
 • Historisk vandring i Lilandsfjellet (Liland IF) 23. august
 • Natt i naturen (Evenes Turlag, Evenes kraftforsyning og kommunen) 5. og 6. september. Samtaler rundt bålet.
 • Ordførers tur til Forra (kommunen) 17. september.
 • Familietur til lavvoen (Liland IF og kommunen) med Naturquiz om Allemannsretten underveis ble arrangert den 20. september.
 • Friluftsleir for ungdom (Evenes ungdomsklubb) i Vassbotn 20.- 22. november.

Sjekk info om flere arrangement/turer på kommunens aktivitetskalender her. 

Foto i midten øverst er tatt fra Sauen og reinrosen står i full blomst. Takk til Åsbjørg Leiros for lån av foto. 

Tags: Friluftsliv