Lokaldemokrati

Stemme hjemme

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2017

valglogo 300pxl

Er du syk eller ufør, og ikke kommer deg til valglokalet i forhåndsstemmeperioden, kan du søke kommunen om å få stemme hjemme.

Det holder at du ringer kommunen og ber om å få stemme der du oppholder deg fordi du er syk eller ufør.  Ring på telefon 907 69 796 eller send epost. 

Søker må oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, adresse til oppholdssted og årsaken til at man ikke kan stemme andre steder enn der de oppholder seg. 

Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det valgfunksjonærer fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen på onsdag 6.9.  Før de kommer, vil de ta kontakt med deg igjen på telefon for å avtale tidspunkt. 

 

Vi må ha søknad fra deg innen førstkommende tirsdag 5. september kl. 14.  

Mer om valget 2017.