Lokaldemokrati

Sametingets valgmanntall

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2017

samemanntallet

Sametingets valgmanntall, ajourført pr 30.06.17 og lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset og Joker Liland.

Hvis man vil klage på manntallet må man sende inn en skriftlig klage til Sametinget. Mer informasjon om Sametingsvalget 2017 her.