Lokaldemokrati

Manntall - offentlig ettersyn

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2017

valglogo

I.h.t. Valgloven, § 2-6, skal manntallet utlegges for offentlig ettersyn i tiden frem til valgdagen mandag 11.september 2017.

Du må være innført i manntallet for å kunne avgi stemme i den kommunen du er bosatt.

Manntallet er basert på opplysninger i folkeregisteret per 30. juni. Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra mandag 17. juli på

  • Rådhuset, Bogen
  • Joker Liland

Vi har ikke anledning til å legge manntallet ut på hjemmesiden.

Det anbefales at du undersøker om du står i manntallet. Har du flyttet fra annen kommune etter 1. juli, står du i manntallet i vedkommende kommune. Det er eget manntall for Sametingsvalget.

Dersom du ikke er oppført i manntallet for Evenes kommune, kan du kreve å bli innført.  Dette skjer ved å sende en skriftlig henvendelse til kommunen, et krav om innføring i manntallet skal være begrunnet.

Les mer om manntallet på valg.no

 

lik-oss-p-facebook