sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Lokaldemokrati

Disse kan stemme

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2017

tre spraak

Disse har stemmerett
Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.


For å kunne stemme ved valget i Evenes må du være innført i manntallet for Evenes.

Velgere bosatt i Norge
Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 2017.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført i du kan avlegge stemme på valgdagene. Dersom du ikke har anledning til å stemme i kommunen du er manntallsført i på valgdagene, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet
Bor du i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene? Da blir du ført inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt i da du flyttet fra Norge.

Bor du i utlandet, og har ikke vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Hvis du forhåndsstemmer i Norge, eller ikke bruker omslagskonvolutt, kan du søke ved å bruke søknadsskjemaet som du finner på valg.no. Det er også mulig å skrive et vanlig brev, men da må du få med opplysningene det spørres om i skjemaet.

Søknaden sendes:
Valgstyret i Evenes
postboks 43
Rådhuset, 8539 Bogen i Ofoten

Søknaden må komme frem til valgstyret innen tirsdag 12. september kl. 17:00. Søknaden kan eventuelt leveres i rådhuset.

Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet og manntallsføres i den kommunen der de sist var registrert som bosatt. Manntallsføringen skjer uavhengig av utenlandsoppholdets lengde. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, manntallsføres de i Evenes kommune.

Innsyn i manntallet

Manntallet for Evenes til stortingsvalget 2017 ligger ute til offentlig ettersyn i Rådhuset fra torsdag 20. juli 2017.

Du kan få innsyn i manntallet ved personlig oppmøte, eller ved å ringe tlf. 76 98 15 00 i tidsrommet 09:00-15:00 på hverdager.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2017.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:

Valgstyret i Evenes
postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten