sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Evenes, Harstad, Narvik eller ETS?

. i kategorien Ordførerens blogg

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

veivalgArbeidet med kommunereformen er en krevende øvelse for lokalpolitikerne. Og det gjør det ikke enklere av at ulike nyhetsformidlere skal spisse budskapet, eller sende en stikker til sine kollegaer/rivaler i et annet fylke eller en annen by.

Evenes kommune fremheves av mange som et forbilde på informasjon om den prosessen vi er inne i. Og det er vi stolte av. Da er det utfordrende at disse nyhetsformidlerne i beste fall omskriver fakta som da innbyggerne tror er en sannhet.

Harstad Tidende hevder undertegnede er klinkende klar på at Harstad er beste løsning for Evenes. Og for å gjøre det 100 % klinkende klart. Det stemmer ikke, og hvor Harstad Tidende henter dette fra aner jeg ikke. NRK Troms lager den tabloide overskriften ”Troms vokser, Nordland blir mindre” det er heller ikke noe som er avgjort.

Hvordan jobber vi i Evenes?
I november hadde vi folkemøter i Evenes for å informere innbyggerne og for å få innspill til den jobben vi skulle gjøre fremover. Det var godt oppmøte, og det kom utrolig mange innspill til politikerne. Da, og nå, har vårt utgangspunkt vært tre ulike alternativer som vi har kalt ETS, Harstad med flere og Narvik med flere. Og i og rundt disse tre alternativene har det vært avholdt veldig mange møter det siste halve året. Det har også vært helt klart at disse tre alternativene vil bli sammenlignet med det alternativet vi kjenner aller best: Bestå som egen kommune – Evenes kommune.

Det har også vært helt åpenbart at i denne prosessen må fylkesgrensen vurderes. Og der er jeg ikke i tvil om at vår region samhandler mer nå, og enda mer i fremtiden, med de nord for oss enn sør for oss. Det gjelder både innbyggere og næringsliv. Det har også kommet tydelig frem i spørreundersøkelser som har vært gjort. Og jeg tror de aller fleste kjenner til utfordringer knyttet til at fylkesgrensen deler vår region på den måten den gjør i dag.

Vi har som mål å informere og involvere innbyggerne på best mulig måte, og gi innbyggerne forutsetninger for å gi råd inn i prosessen hele tiden. Innbyggerne skal høres og gi anledning til å fremme synspunkter i alle ledd av prosessen.

I den fasen vi har hatt med samtaler med andre kommuner har det ikke vært naturlig å informere inngående om hvert enkelt møte, men innen utgangen av juni 2015 skal vi ha klart et fakta- og intensjons-grunnlag for de tre ulike alternativene.

Mitt mål er at disse tre blir behandlet i sittende kommunestyres siste møte 24.juni. Deretter skal disse sammenfattes og gjøres allment tilgjengelig gjennom hjemmeside og EvenesNytt. Deretter blir det flere folkemøter som skal gi ytterligere informasjon og lokal debatt om alternativene. Dette planlegges til september/oktober.

Når politikerne har hørt folket på nytt og gjort vurderinger av de konkrete alternativene skal kommunestyret beslutte hvilke(t) alternativ som skal forhandles og utredes nærmere.

Når man så er ferdig med dette vil man få på plass et endelig beslutningsgrunnlag. Dette skal også gjøres kjent for innbyggerne gjennom hjemmeside og EvenesNytt. Og på ny ha en runde med folkemøter der man skal gi ytterligere info om beslutningsgrunnlaget og ha en lokal debatt. Kommunestyret skal så ta stilling til bruk av innbyggerundersøkelse, folkeavstemning eller om innbyggere har hatt akseptabel anledning til å uttale seg. Dette vil selvfølgelig også være tema på folkemøtene.

Jeg vil hevde at vi har lagt opp til en prosess som skal være svært åpen og involvere innbyggerne på en meget god måte. Derfor er det helt usannsynlig at jeg vil gi uttrykk for hva jeg tror er den beste løsningen for Evenes FØR vi vet helt konkret hva de ulike alternativene vil si for innbyggerne i Evenes kommune.

Våre målsettinger
Til sist vil jeg peke på hva Evenes kommune har vedtatt som skal være førende for et endelig valg. Evenes kommune vil velge det strukturalternativet som etter en samlet vurdering gir best forutsetning for:

  • Utvikling av tjenestetilbud preget av kvalitet og nærhet til brukere
  • Utvikling av nye arbeidsplasser, lokalsamfunn og nye næringer
  • Ivareta og utvikle lokaldemokratiet, herunder innbyggerdialog og brukermedvirkning
  • Mindre avhengighet av interkommunale løsninger

Mer info:
Og for de som enda ikke har vært på vår hjemmeside som omhandler kommunereformen og innholder alt av relevante utredninger, dokumenter, verktøy og videoer så anbefales http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen. Jeg håper flest mulig vil engasjere seg i debatten som vil foregå enda i lang tid. Og at man ikke blir villedet av media som prøver å få det til å fremstå som at avgjørelser allerede er tatt. 

Arbeidet med kommunereform er alt for viktig til at noen skal ødelegge den gode jobben som gjøres. Den avgjørelsen som tas skal være den beste for innbyggerne i mange tiår fremover, og jeg håper at flest mulig skal være enig i den løsningen som blir valgt når det nærmer seg sommeren 2016. 


Aktuelle dokumenter:
* Vår prosessplan  
* Vår kommunikasjonsplan  


Les ogsåFolkemøtene - Vår viktigste lyttepost