Folkemøtene - Vår viktigste lyttepost

. i kategorien Ordførerens blogg

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

DialogDebatten om kommunereform går for fullt over hele landet. Og i Evenes har vi snakket lenge om kommunegrenser og kommunestruktur. Til og med fylkesgrenser har vært nevnt med ulike anledninger.

I Evenes har vi hele tiden sagt at vi ønsker å ha et aktivt forhold til framtidig kommunestruktur framfor å bli sammenslått med noen andre. Det har vært gjort ulike vedtak og utredninger. For å gjøre det enkelt for innbyggerne å holde seg orientert har vi laget en egen side der vi har samlet masse informasjon. Det har vært viktig for kommunen at innbyggerne skal ta del i debatten og påvirke forhandlinger og vedtak.

Nå er vi kommet frem til noe jeg virkelig ser frem til, folkemøter. En tett og god dialog med innbyggerne skal legge grunnlaget for fremtidens lokalsamfunn, og derfor inviterer vi til folkemøter. 4 folkemøter rundt i kommunen der alle som ønsker kan få informasjon om kommunereformen, være med i debatten og gi oss gode råd. Og vi som politikere er helt avhengig av gode råd fra innbyggerne, vi må vite hva som er viktig for innbyggerne når vi skal snakke med nabokommunene.

Hvilke forventninger er det til lokalsamfunnets utvikling, og fremtidig tjenestetilbud?
Hva er du redd for å miste i en ny kommune?
Hva bør til for at lokaldemokratiet er best mulig ivaretatt?

Det er noen av spørsmålene jeg håper vi får innspill på i folkemøtene. Det blir et møte hver kveld i uke 48, i tillegg til at vi gjennomfører et møte med næringslivet på dagtid på tirsdag. Og alle kommunens innbyggere er velkommen, uansett sted. Bor du i Evenesmark og ikke kan på mandag, så håper jeg du dukker opp en av de andre kveldene.

* 24. november kl. 18:00: Evenesmark grendehus
* 25. november kl. 18:00: Liland, Lions klubbhus Høgda
* 26. november kl. 18:00: Bygdehuset Solbakken, Tårstad
* 27. november kl. 18:00: Evenes samfunnshus, Bogen

Vi blir også å dele ut et skjema som vi håper alle kan skrive noen ord på. Det danner grunnlaget for en stemningsrapport som vi oppsummerer når alle møtene er gjennomført. Og er du forhindret fra å delta på noen av folkemøtene så bruk gjerne dette skjemaet for gi dine innspill.

Dette er første runde av folkemøter. Etter hvert som samtaler med nabokommunene gjennomføres, og nabokommunene gjør sine vurderinger vil vi gjennomføre både flere folkemøter og kanskje andre former for innbyggerundersøkelser.

Regjeringens mål med kommunereformen er:

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

Mer om målene kan du lese hos kommunal- og moderniseringsdepartementet. Mitt mål for folkemøtene er at innbyggerne skal gi oss så tydelige tilbakemeldinger på hva som er viktig, at vi kan jobbe målrettet mot nabokommunene for å skape fremtidens lokalsamfunn. Hva resultatet blir vet jeg ikke, men jo tydeligere tilbakemeldinger fra innbyggerne, enklere blir vurderingene politikerne skal ta. Derfor er folkemøtene vår viktigste lyttepost.

Vel møtt på folkemøtene, jeg håper det blir fulle hus alle fire kveldene!

Dialog