Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kontrollutvalget

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Kontrollutvalg

Kontrollutvalg perioden 2015 - 2019:

Medlemmer: Varamedlemmer:

Leder:
Aashild Kokvik
Kjerkhaugveien 28
8534 Liland
Tlf.: 938 51 198
Epost:   


Gunnar Bergvik
Anderssens vei 11 A
8533 Bogen i Ofoten
Tlf.: 918 63 212
Epost:  
 

Nestleder:
Øystein Martinussen
Kvitforsveien 291 
8534 Liland
Tlf.: 905 87 106

E-post: 

Brygjulf Hansen
Leirosveien 173
8534 Liland
Tlf.: 76 95 41 50
Epost: 
Inge Amundsen
Dragvikveien106
8534 Liland
Tlf.: 76 98 43 05
Epost:  
977 55 743
Bjørnar Olsen
Høgdaveien 38 
8533 Bogen i Ofoten
Tlf.: 76 98 23 90
Epost:  
Leif Jørgen Jakobsen
Bjellundveien 32
8534 Liland Tlf.: 404 13 682
E-post:      
Perry Strømdal
Lenvik 335,
8533 Bogen i Ofoten Tlf.: 957 57 335
Epost:  
Siren Vesterheim Bruun
Birkelundveien 19
8534 Liland
Tlf.: 971 73 605
Epost: 
Per Arvid Nygård
Laksåveien 78
8534 Liland
Tlf.: 400 44 789
Epost:  

Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget organ. Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften. Kontrollutvalget skal:

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte.
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon.
  • Påse at  det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp.

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver som kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunelale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar i mot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans, og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak. Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.

Kontaktinformasjon
Kontrollutvalgets leder: Aashild Kokvik, tlf.: 938 51 198, epost: 
Sekretariat: K-Sekretariatet IKS: Kontaktperson: Tage Karlsen, telefon 480 38 383


Møter 2018: