Ambulerende stemmegiving

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Folkeavstemning

valgurneHar du problemer med å møte opp i valglokalet, kan du søke om å stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i valglokale, kan rette en forespørsel til kommunen om å få stemme der de oppholder seg. Frist for å søke om ambulerende stemmegiving er satt til 23. mai 2016.

Dette gjelder ikke beboere ved sykehjem eller omsorgsboligene, disse vil få en egen henvendelse fra oss med tilbud om å stemme hjemmefra.  

Søknad sendes: Evenes kommune, Valgstyret, Pb. 43, 8539 Bogen i Ofoten eller , merket "Ambulerende stemmegiving"