Folkeavstemning

Valg urneKommunestyret har vedtatt å holde rådgivende folkeavstemning om kommunereformen. Denne blir gjennomført mandag 30. mai med følgende stemmesteder og åpningstider:

Tårstad, Bygdehuset Solbakken   kl. 12:00 - 18:00
Evenesmark, grendehuset     kl. 12:00 - 18:00
Liland, skolen  kl. 12:00 - 19:00
Bogen, rådhuset kl. 12:00 - 19:00

Forhåndsstemningen er på rådhuset på virkedager i perioden 6. mai - 27.5.mai kl. 09:00 - 15:00. Torsdagene 12. og 19. mai er det utvidet åpningstid til kl. 19:00. Lørdag 28. mai er det åpent for forhåndsstemning i tidsrommet kl. 11:00 – 15:00.

Husk å ta med legitimasjon. Om vi ikke kjenner deg, får du ikke stemme.

Ved ESB og omsorgsboligene vil det bli gjennomført ambulerende avstemming, det vil si at valgfunksjonærer oppsøker beboere som ønsker å stemme.

Slik stemmer du:

 


Åpningstider og stemmesteder

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Folkeavstemning

valgurneKommunestyret har vedtatt å holde rådgivende folkeavstemning om kommunereformen. Denne blir gjennomført mandag 30. mai med følgende stemmesteder og åpningstider:

Tårstad, Bygdehuset Solbakken   kl. 12:00 - 18:00
Evenesmark, grendehuset         kl. 12:00 - 18:00
Liland, skolen   kl. 12:00 - 19:00
Bogen, rådhuset kl. 12:00 - 19:00

Forhåndsstemmingen er på rådhuset på virkedager i perioden 6. mai - 27.5.mai kl. 09:00 - 15:00. Torsdagene 12. og 19. mai er det utvidet åpningstid til kl. 19:00. Lørdag 28. mai er det åpent for forhåndsstemming i tidsrommet kl. 11:00 – 15:00.

 Husk å ta med legitimasjon. Om vi ikke kjenner deg, får du ikke stemme.