Aktivitetslogg

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Innbyggerdialog

kalenderSiste oppdatering: 17.6.2016.

Dette er en logg over formelle aktiviteter som er gjennomført og dokumenter tilhørende disse samt aktiviteter som kommer i nærmeste framtid.

 

Dato:

Aktivitet:

Dokumenter:

28.10.2014   

Kommunestyrets behandling om videre prosess            

Saksprotokoll 
* Videoopptak fra behandlingen, del 1 og del 2

5.11.2014

Styringsgruppe kommunereformen 

Referat fra møtet

25.11.2014

Møte med lokalt næringsliv

Næringsarena Hålogaland - Presentasjon 25.11.2014

24.-27.11.2014     

Folkemøter

 * Oppsummering:  pdf Kommunereform -Viktige forhold å ivareta
 * Foretrukne alternativ
 * Presentasjon som ble holdt

26.11.2014

Felles ETS formannskap

 * Formannskapets vedtak 

02.12.2014

Møte Ibestad, Harstad, Lødingen, Evenes, Tjeldsund;      
Skånland og Kvæfjord for å drøfte videre prosess.

* Konklusjon fra møte 2.12.2014 om kommunereformen - Harstad m.fl.
09.12.2014 Styringsgruppe kommunereform, møte 2

Styringsgruppe kommunereform - Refr møte nr. 2


11.12.2014

Kommunestyret drøfter arbeidet med reformen Saksprotokoll
* Video fra behandlingen
21.01.2015 Styringsgruppe kommunereform, møte 3 Styringsgruppe kommunereform - Refr. møte nr. 3

23.01.2015 Hovedstyret Ofoten regionråd behandler saken  * Vedtatt framdriftsplan.  

09.02.2015 Felles formannskapsmøtet Harstad m.fl.  * Sakspapirer til møtet
* Møtebok fra møtet.
* Presentasjon Fylkesmannen i Nordland 
19.02.2015 Kommunestyret drøter status og framdrift * Sakspapirer  
* Saksprotokoll
* Video fra behandlingen.  
26.02.2015 Styringsgruppe kommunereformen, møte 4 * Styringsgruppe kommunereform - Referat møte 4 
10.03.2015 Infomøte ansatte og tillitsvalgte Presentasjon
26.03.2015 Kommunestyret drøter status og framdrift * Sakspapirer.
* Saksprotokoll
* Video fra behandlingen.   
21.04.2015 Styringsgruppe kommunereformen, møte 5 Styringsgruppe kommunereform - Ref. møte nr. 5
11.05.2015 Kommunestyret drøfter status og framdrift

Sakspapirer
Saksprotokoll
Video fra behandlingen. 

22.06.2015 Styringsgruppe kommunereform, møte 6 * Referat møte nr. 6
24.06.2015 Kommunestyret drøfter status og framdrift * Sakspapirer
* Saksprotokoll
* Video fra behandlingen
07.10.2015  Kommunestyret drøfter status og framdrift

* Sakspapirer.  
* Saksprotokoll
* Video fra behandlingen

29.10.2015  Styringsgruppe kommunereform - Møte 7 * Referat møte 7
11.11.2015  Kommunestyret drøfter status og framdrift * Sakapirer
Saksprotokoll 
* Video fra behandlingen
06.12.2015  Rådmannens sammestilling av alternativer og vurderinger   * Klikk for dokumentet  
17.12.2015 Kommunestyret drøfter status og framdrift * Sakspapirer
* Saksprotokoll
* Video fra behandlingen
04.01.2016 Styringsgruppe kommunereform - Møte 8 * Referat møte 8
19.1.2016 Styringsgruppe kommunereform - Møte 9   * Referat møte 9
Uke 4  Folkemøter  * Presentasjon som ble holdt 
11.2.2016 Kommunestyret drøfter status og framdrift * Sakspapirer
* Saksprotokoll, status
* saksprotokoll, folkeavstemming
* Video fra behandlingen, status
* Video fra behandlingen, folkeavstemming 
1.3.2016 Arbeidsseminar kommune 1.3.2016 * Presentasjon 
14.3.2016 Styringsgruppe kommunereform - Møte 10 * Referat
15.3.2016 Ordfører og rådmann møter 9. og 10. klasse * Presentasjon og referat.  
16.3.2016 Kommunestyret drøfter folkeavstemning * Saksframlegg
* Saksprotokoll  
* Video fra behandlingen  
16.3.2016 Kommunestyret drøfter status og framdrift * Saksframlegg 
* Saksprotokoll  
* Video fra behandlingen
15.4.2016 

Arbeidsseminar kommunestyret, med presentasjon av ETS, Harstad m.fl. og Ofoten

Skånland, Harstad og Narvik kommuner presenteres alternativene ETS, harstad m.fl. og Ofoten. 

Harstad:
Video fra orienteringen
Presentasjonen

Skånland:
Video fra orienteringen
Presentasjonen.

Narvik:

Video fra orienteringen
Presentasjonen.

28.4.2016 Kommunestyret drøfter status og framdrift * Saksframlegg  
* Saksprotokoll     
* Video fra behandlingen     
16.6.2016 Kommunestyrets endelige behandling * Saksframlegg  
* Saksprotokoll  
* Video fra behandlingen 

 

lik-oss-p-facebook