Dialog med innbyggerne

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Innbyggerdialog

(Oppdatert 16.2.2016)

DialogVi har et sterkt ønske om at prosessen om kommunereformen skal være i så god dialog med innbyggerne som mulig. Kommunestyret har vedtatt pdf kommunikasjonsplan for fase 1 av prosessen, denne har bl.a. følgende målsetting: "Uansett resultatet av reformprosessen skal de berørte målgruppene ha opplevd prosessen som åpen og inkluderende, og de skal ha fått mulighet til å medvirke".

Det er gjennomført 4 folkemøter i uke 48-2014, og vi har fått inn viktige synspunkter som vi tar med oss inn i samtaler med nabokommunene. Her er innbyggernes syn på  pdf Kommunereform -Viktige forhold å ivareta . Vi er nå i en fase hvor det blir politiske samtaler og forhandlinger med andre kommuner. Så snart det foreligger noe konkret, vil vi involvere innbyggerne.

Det er valgt en styringsgruppe for arbeidet med kommunereformen, bestårende av ordfører, rådmann, ansatterepresentant og en fra hvert parti. Referat fra styringsgruppens møter ligger i >> Aktivitetsloggen.


Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse i begybbelsen av februar 2016, resultatet ser du her:  pdf Innbyggerundersøkelse febr. 2016- Resultat (706 KB)


Kommunikasjonsplan:  pdf  Kommunereform - Kommunikasjonsplan Evenes fase 1 (407.22 kB)
Prosessplan:  pdf Evenes kommunes arbeid med kommunereformen (365 KB) pdf


Vi har laget en mulighet til å sende inn faktaspørsmål elektronisk. Vi vil ikke opplyse om hvem som har spurt om hva, men vil publisere spørsmål og svar for å dele kunnskapen:

 > Til spørreskjema

 lik-oss-p-facebook