Dialog med innbyggerne

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Innbyggerdialog

(Oppdatert 16.2.2016)

DialogVi har et sterkt ønske om at prosessen om kommunereformen skal være i så god dialog med innbyggerne som mulig. Kommunestyret har vedtatt pdf kommunikasjonsplan for fase 1 av prosessen, denne har bl.a. følgende målsetting: "Uansett resultatet av reformprosessen skal de berørte målgruppene ha opplevd prosessen som åpen og inkluderende, og de skal ha fått mulighet til å medvirke".

Det er gjennomført 4 folkemøter i uke 48-2014, og vi har fått inn viktige synspunkter som vi tar med oss inn i samtaler med nabokommunene. Her er innbyggernes syn på  pdf Kommunereform -Viktige forhold å ivareta . Vi er nå i en fase hvor det blir politiske samtaler og forhandlinger med andre kommuner. Så snart det foreligger noe konkret, vil vi involvere innbyggerne.

Det er valgt en styringsgruppe for arbeidet med kommunereformen, bestårende av ordfører, rådmann, ansatterepresentant og en fra hvert parti. Referat fra styringsgruppens møter ligger i >> Aktivitetsloggen.


Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse i begybbelsen av februar 2016, resultatet ser du her:  pdf Innbyggerundersøkelse febr. 2016- Resultat (706 KB)


Kommunikasjonsplan:  pdf  Kommunereform - Kommunikasjonsplan Evenes fase 1 (407.22 kB)
Prosessplan:  pdf Evenes kommunes arbeid med kommunereformen (365 KB) pdf


Vi har laget en mulighet til å sende inn faktaspørsmål elektronisk. Vi vil ikke opplyse om hvem som har spurt om hva, men vil publisere spørsmål og svar for å dele kunnskapen:

 > Til spørreskjema

 lik-oss-p-facebook

Aktivitetslogg

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Innbyggerdialog

kalenderSiste oppdatering: 17.6.2016.

Dette er en logg over formelle aktiviteter som er gjennomført og dokumenter tilhørende disse samt aktiviteter som kommer i nærmeste framtid.

 

Dato:

Aktivitet:

Dokumenter:

28.10.2014   

Kommunestyrets behandling om videre prosess            

Saksprotokoll 
* Videoopptak fra behandlingen, del 1 og del 2

5.11.2014

Styringsgruppe kommunereformen 

Referat fra møtet

25.11.2014

Møte med lokalt næringsliv

Næringsarena Hålogaland - Presentasjon 25.11.2014

24.-27.11.2014     

Folkemøter

 * Oppsummering:  pdf Kommunereform -Viktige forhold å ivareta
 * Foretrukne alternativ
 * Presentasjon som ble holdt

26.11.2014

Felles ETS formannskap

 * Formannskapets vedtak 

02.12.2014

Møte Ibestad, Harstad, Lødingen, Evenes, Tjeldsund;      
Skånland og Kvæfjord for å drøfte videre prosess.

* Konklusjon fra møte 2.12.2014 om kommunereformen - Harstad m.fl.
09.12.2014 Styringsgruppe kommunereform, møte 2

Styringsgruppe kommunereform - Refr møte nr. 2


11.12.2014

Kommunestyret drøfter arbeidet med reformen Saksprotokoll
* Video fra behandlingen
21.01.2015 Styringsgruppe kommunereform, møte 3 Styringsgruppe kommunereform - Refr. møte nr. 3

23.01.2015 Hovedstyret Ofoten regionråd behandler saken  * Vedtatt framdriftsplan.  

09.02.2015 Felles formannskapsmøtet Harstad m.fl.  * Sakspapirer til møtet
* Møtebok fra møtet.
* Presentasjon Fylkesmannen i Nordland 
19.02.2015 Kommunestyret drøter status og framdrift * Sakspapirer  
* Saksprotokoll
* Video fra behandlingen.  
26.02.2015 Styringsgruppe kommunereformen, møte 4 * Styringsgruppe kommunereform - Referat møte 4 
10.03.2015 Infomøte ansatte og tillitsvalgte Presentasjon
26.03.2015 Kommunestyret drøter status og framdrift * Sakspapirer.
* Saksprotokoll
* Video fra behandlingen.   
21.04.2015 Styringsgruppe kommunereformen, møte 5 Styringsgruppe kommunereform - Ref. møte nr. 5
11.05.2015 Kommunestyret drøfter status og framdrift

Sakspapirer
Saksprotokoll
Video fra behandlingen. 

22.06.2015 Styringsgruppe kommunereform, møte 6 * Referat møte nr. 6
24.06.2015 Kommunestyret drøfter status og framdrift * Sakspapirer
* Saksprotokoll
* Video fra behandlingen
07.10.2015  Kommunestyret drøfter status og framdrift

* Sakspapirer.  
* Saksprotokoll
* Video fra behandlingen

29.10.2015  Styringsgruppe kommunereform - Møte 7 * Referat møte 7
11.11.2015  Kommunestyret drøfter status og framdrift * Sakapirer
Saksprotokoll 
* Video fra behandlingen
06.12.2015  Rådmannens sammestilling av alternativer og vurderinger   * Klikk for dokumentet  
17.12.2015 Kommunestyret drøfter status og framdrift * Sakspapirer
* Saksprotokoll
* Video fra behandlingen
04.01.2016 Styringsgruppe kommunereform - Møte 8 * Referat møte 8
19.1.2016 Styringsgruppe kommunereform - Møte 9   * Referat møte 9
Uke 4  Folkemøter  * Presentasjon som ble holdt 
11.2.2016 Kommunestyret drøfter status og framdrift * Sakspapirer
* Saksprotokoll, status
* saksprotokoll, folkeavstemming
* Video fra behandlingen, status
* Video fra behandlingen, folkeavstemming 
1.3.2016 Arbeidsseminar kommune 1.3.2016 * Presentasjon 
14.3.2016 Styringsgruppe kommunereform - Møte 10 * Referat
15.3.2016 Ordfører og rådmann møter 9. og 10. klasse * Presentasjon og referat.  
16.3.2016 Kommunestyret drøfter folkeavstemning * Saksframlegg
* Saksprotokoll  
* Video fra behandlingen  
16.3.2016 Kommunestyret drøfter status og framdrift * Saksframlegg 
* Saksprotokoll  
* Video fra behandlingen
15.4.2016 

Arbeidsseminar kommunestyret, med presentasjon av ETS, Harstad m.fl. og Ofoten

Skånland, Harstad og Narvik kommuner presenteres alternativene ETS, harstad m.fl. og Ofoten. 

Harstad:
Video fra orienteringen
Presentasjonen

Skånland:
Video fra orienteringen
Presentasjonen.

Narvik:

Video fra orienteringen
Presentasjonen.

28.4.2016 Kommunestyret drøfter status og framdrift * Saksframlegg  
* Saksprotokoll     
* Video fra behandlingen     
16.6.2016 Kommunestyrets endelige behandling * Saksframlegg  
* Saksprotokoll  
* Video fra behandlingen 

 

lik-oss-p-facebook