sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Articles Tagged ‘Friluftsliv’

Friluftslivskommunen

FriluftslivILLBanner

I Evenes går man på tur. Evenes Turlag, har ekspandert til godt over 700 medlemmer de siste årene.  Turlagets motto er «Naturglede for alle» der turmålene ikke er de aller høyeste toppene men turmål folk flest kan nå. Antall besøk på lagets turmål er da også svært høyt. I tillegg til dette driver Ski- og trimgruppa i Liland IF et løypenett i Lilandsfjellet som brukes aktivt. Skolen er i umiddelbar nærhet til dette løypenettet og bruker det som turområde og uteskole ved behov gjennom skoleåret. Lokalt næringsliv er også en viktig samarbeidspartner og bidrar til gjennomføringen av ulike arrangement og tilretteleggingsprosjekt. 

Turmål og anlegg

Turmål og turstier Evenes Turlag og Liland IFs dugnadsinnsats for anlegg for friluftsliv er svært høy. Det er ryddet, kloppet, bygd broer, merket, skiltet, satt ut benker og anlagt bålplasser langs et tilsammen ca.150 km langt løypenett. Flere gapahuker er anlagt på dugnad av ulike lag og foreninger og aktiviteter knyttet til løypene er gjennomført på dugnad. Lagene har tilsammen ca.30 trimkasser plassert rundt omkring i kommunen. Evenes turlag og Liland IF driver godt merkede og tilrettelagte turstier og har gode kart over sine tur-stier.

Tur-stier. Se turkart med mer på: www.evenes-turlag.no og www.lilandif.no

I Evenes har du ellers muligheter for mange gode friluftsopplevelser som fiske til havs og i elver og vatn, jakt, skigåing, klatring, grottevandring, kulturminnevandring osv. Her er noen steder å besøke:

Strandvatnet friluftsområde / Vassbotn 

Gállogieddi samiske friluftsmuseum

Evenesvika friluftsområde

Krigsminner Evenestangen

Kystkultur på Liland brygge

Skulpturlandskap Nordland - Steinkirka

Grottelandskap Trollkirka

Anlegg  Oversikt over ulike anlegg som turhytter, gapahuker, stier og mye mer, i Evenes og nærområdet finner du her. 

Foto i midten er tatt fra Sauen og reinrosen står i full blomst. Takk til Åsbjørg Leiros for lån av foto. 

Ordførers tur til Varden Veggfjellet

Fredag 18.august går Ordførers tur til Varden Veggfjellet, et samarbeid mellom Evenes Syn- og mestringssenter, kommunen og friluftsrådet. Mer info kommer, starttidspunkt osv.

Strandvatnet friluftsområde

Strandvatnetbannerwww

Etter vel 10 min kjøring fra Evenes Flyplass mot Narvik kommer man til Bogen i Evenes. Fjelltoppene Niingen (1073 moh) og Domingen (782 moh)  ses når man passerer langs E10. Strandvatnet (5 moh) er kommunens mest attraktive friluftsområde og ligger lett tilgjengelig rett bak kommunesenteret Bogen.

Vi serverer bålkaffe

blkaffeTirsdag 1. desember kl. 12:00  blir det offentliggjort hvem som er årets friluftskommune. Vi byr på bålkaffe utenfor rådhuset mens vi venter.